Σα21072018

Τελευταία Ενημέρωση11:45:08 AM

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημέρωση Αργολικά Νέα - Ειδήσεις Τοπικά Νέα Καταγγελία εκπαιδευτικών κατά του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Καταγγελία εκπαιδευτικών κατά του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ypourgeio paideias

Να ενεργήσει καταλλήλως καλεί τον υπουργό Παιδείας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παιδείας, καταγγέλλοντας τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Πέτρο Μισθό, για την μετάθεση δύο συναδέλφων τους χωρίς αίτησή τους.

Διαβάστε αναλυτικά όλη την καταγγελία:

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Kε Υπουργέ
Κε  Γεν. Επιθεωρητή

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας, επικοινωνεί μαζί σας για να σας ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ την αυθαιρεσία και την καταχρηστική άσκηση διοίκησης στα όρια της  παράβασης καθήκοντος, του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κου Πέτρου Μισθού και του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, που αφορά στη μετάθεση δύο συναδέλφων μας, χωρίς αίτησή τους, από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης στην  Δ/νση  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα,

Α) Με την Φ11.2/5779/26 -06- 2014, απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, έπειτα από πρόταση του ΠΥΣΔΙΠ Πελοποννήσου, μεταθέτουν χωρίς αίτηση τους,  τις συναδέλφισσες α) Κ.Π. και β) Σ.Δ., στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, για υπηρεσιακές ανάγκες της Α/θμιας Αρκαδίας.

Β) Με την Φ11.2/8095/25 -09- 2014, απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, έπειτα από πρόταση του ΠΥΣΔΙΠ Πελοποννήσου, μεταθέτουν με αίτησή της, στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, δηλαδή επαναφέρουν όπως προφανώς είχαν συνεννοηθεί, τη συναδέλφισσα α) Κ.Π., για υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Δ/νσης.

Αυτή η συγκεκριμένη πρακτική, θα μπορούσε να είναι θέμα σεμιναρίου, για το πώς μπορούμε, με εύσχημο τρόπο, να απομακρύνουμε από την Υπηρεσία μας έναν υπάλληλο  που για δικούς μας λόγους, δεν τον θέλουμε.

Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υπάλληλος που απομακρύνθηκε είχε το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης από όλους τους υπολοίπους, είναι κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση  Δημοσίων Επιχειρήσεων και  Οργανισμών και κατέχει πτυχίο άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.

Προφανώς τα ανωτέρω προσόντα δεν ήταν αρκετά για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Δ/νσης  ή αντίθετα, ήταν υπερβολικά πολλά και ως εκ τούτου χαλούσαν σχεδιασμούς για κάλυψη θέσεων ευθύνης στην Περιφερειακή Δ/νση, όπου σημειωτέον, ο ορισμός  Αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Α’  Διοικητικών Υποθέσεων έγινε πάλι σε βάρος της θιγόμενης υπαλλήλου αφού εξαντλήθηκε κάθε όριο ελαστικής  ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου.

Η ανωτέρω διοικητική πράξη,  αποτελεί καινοφανή ενέργεια για το Υπουργείο μας, διότι σε μετάθεση χωρίς αίτηση του υπαλλήλου δεν έχει προχωρήσει κανένας Περιφερειακός Δ/ντής ούτε βέβαια και κανένας Υπουργός Παιδείας, μετά από πρόταση περιφερειακού ή κεντρικού συμβουλίου, παρά τις αυξημένες και χρόνιες υπηρεσιακές ανάγκες πολλών Περιφερειακών Υπηρεσιών μας, οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Επίσης, στο Π.Δ.182/2004 άρθρο 2 παρ. 8, αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του ΠΥΣΔΙΠ είναι να γνωμοδοτεί για την τοποθέτηση των μετατεθέντων στο νομό διοικητικών υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις και σχολικές μονάδες, εξετάζοντας ταυτόχρονα τυχόν αιτήσεις για μετάθεση διοικητικών υπαλλήλων που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του ίδιου νομού. Δηλαδή αποδέχεται ότι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες του ίδιου νομού, μετατίθενται με αίτησή τους.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι:

α) κατά την μετάθεση της θιγόμενης υπαλλήλου β) Σ.Δ., δεν υπήρχε ούτε κενή οργανική θέση στην υπηρεσία μετάθεσης της, ούτε και σε καμία άλλη υπηρεσία στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διότι με την απόφαση  131173/ΣΤ5/12-11-2012 (ΦΕΚ 3118/2012) του Υπουργού Παιδείας, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4024/2011 άρθρο 33, καταργήθηκαν κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, και

 β) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αποτελούν ξεχωριστές αποκεντρωμένες  υπηρεσίες του Υπουργείου ( Ν.2986/2002 άρθρο 1), για τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί Οργανισμός, αλλά θέση οργανισμού επέχουν οι νόμοι σύστασής τους ( Ν.1566/85, Ν.2817/2000, Ν.2986/2002 και Ν.3467/2006).

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρόνο επαναφοράς της υπαλλήλου α) Κ.Π. στην Περιφερειακή Δ/νση,  με την επίκληση  αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, είχαν ήδη αποσπαστεί 12 εκπαιδευτικοί (Υ.Α. 128101/Δ2/08-08-2014, 128104/Δ1/08-08-2014, 136255/Δ2/29-08-2014), συνεπώς ο προσχηματικός λόγος δεν υφίσταται.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι δε δόθηκε στην θιγόμενη υπάλληλο ούτε το δικαίωμα της προσφυγής κατά της απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Πελοποννήσου, διότι στην ένσταση που υπέβαλε η συνάδελφος προς το ΠΥΣΔΙΠ Πελοποννήσου, στις 01 Ιουλίου 2014, το ΠΥΣΔΙΠ σε συνεδρίαση του (πάλι καλά που συνεδρίασε) αποφάσισε ότι δεν εξετάζει την ένσταση επειδή: α) δεν αποτελεί όργανο διοίκησης και συνεπώς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του η ανάκληση κάθε είδους διοικητικής πράξης και β) οι αρμοδιότητες του είναι πρωτίστως γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς τον Περιφερειακό Δ/ντή.

Αναρωτιόμαστε,  δεν γνωρίζουν οι  «ογκόλιθοι»  αυτοί της διοίκησης,  ότι σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, είχαν υποχρέωση να διαβιβάσουν την διοικητική προσφυγή στο αρμόδιο όργανο διοίκησης και μάλιστα εντός τριών ημερών; Για να μην αναφέρουμε επίσης ότι ο λανθασμένος χαρακτηρισμός της διοικητικής προσφυγής ή η λανθασμένη αναγραφή της αρμόδιας αρχής για την εξέτασή της, δεν τη καθιστά απαράδεκτη (ΣτΕ 4024/98).

Κε Υπουργέ,

Όσες προσπάθειες είτε δημοσιονομικές είτε διαθρωτικές και αν γίνουν από την κυβέρνηση και όσες θυσίες και αν υποστούν οι πολίτες, τίποτα δεν θα αλλάξει αν η δημόσια διοίκηση δεν εφαρμόσει την αξιοκρατία, την ισονομία  και τη τήρηση της νομιμότητας. Τίποτα δεν θα αλλάξει όσο διατηρούνται θύλακες αδιαφάνειας, μετριοκρατίας και ημετεροκρατίας.

Κε Γεν. Επιθεωρητή

Παρακαλούμε για τις  κατά νόμο ενέργειές σας.

Πηγή: alfavita.gr

Προσφορές

Προηγ. Επόμ. Σελίδα:
Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας - Δώρο 1.000 επαγγελματικές κάρτες

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας - Δώρο 1.000 επαγγελματικές κάρτες

Προσφορά Kinisis ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.: Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας από 390€. Δώρο 1.000 επαγγελματικές κάρτες. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η...

Πωλείται το nafplioproperties.gr

Πωλείται το nafplioproperties.gr

Πωλείται δυναμική ιστοσελίδα με το domain name nafplioproperties.gr, σχεδιασμένη για επιχείρηση Real Estate, σε Ελληνική και...